Webbversion

Nyhetsbrevet Vattenblänk från Vattenmyndigheterna
Nyhetsbrev från Sveriges vattenmyndigheter Nr 1, mars 2017
Vårsol över sjö. Foto: Maria Göranson

Normerna visar vägen i åtgärdsarbetet

Nu har de nya åtgärdsprogrammen och miljökvalitetsnormerna börjat verka på allvar. Intresset är stort och många kommer att vara involverade och engagerade i åtgärdsarbetet, med målet att förbättra kvaliteten i våra vatten.

Vi behöver ha ett stort fokus på att verkligen genomföra åtgärder och ta tillvara regional kunskap och lokala förutsättningar. Alla fysiska åtgärder behövs inte överallt, utan där nyttan blir som störst – normerna visar vägen!

I detta nummer av Vattenblänk berättar vi om flera spännande projekt som nu drar igång. Vi vet att det pågår många fler projekt ute i landet. Allt arbete med att förbättra vattenkvaliteten är viktigt – både stora och små insatser.

Arbetet som gjordes under förra förvaltningscykeln ska rapporteras till EU. Det är en omfattande rapportering, men vi är nästan klara. Havs- och vattenmyndigheten har granskat det mesta och trycker på ”sänd” inom kort.

Det finns en oro för att vi även under 2017 ska få vattenbrist i delar av landet. Låga flöden och grundvattennivåer tyder på det. Att hushålla med den gemensamma vattenresursen och samarbeta för att minimera problemen är något vi måste ha fokus på även här i Sverige.

Även om alla dagar egentligen är vattendagar så kan vi just idag på Världsvattendagen fira lite extra tillsammans med resten av världen. Alla kan göra något vattenroligt var man än är! Det är viktigt att skapa engagemang och acceptans för vattenfrågorna.

Vi önskar en fin vår med regn där det behövs!

 
 

Webbutbildningar i VISS i april

VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. I april håller vi Livesända webbutbildningar i systemet. Välkommen att delta!
Läs om webbutbildningar i VISS

Bild på grävskopa i vatten.

Ett av Sveriges största restaureringsprojekt

Sex vattendrag i Norrbotten och Västerbotten ska återställas efter tidigare påverkan av flottning. Projektet är ett av de största någonsin i sitt slag i Sverige. Totalt ska cirka 200 kilometer älvsträcka restaureras. Projektet har tagits fram i samverkan med lokala aktörer längs vattendragen.
Läs om restaureringsprojektet ReBorN

 

Världsvattendagen firas genom Vattenrådens dag i Västerhavet

I Västerhavets vattendistrikt firas Världsvattendagen den 22 mars med den årliga konferensen Vattenrådens dag. Här lyfter vi fram inspirerande och goda exempel på lokal samverkan och vattenvårdande aktiviteter, blandat med information om det senaste som är på gång inom vattenförvaltning. I år får vi besök av Rivers trust som är Englands motsvarighet till vattenråd, vi får veta mer om projektet LIFE Goodstream som ska förbättra den ekologiska statusen för Trönningeån i Halland och om projektet Water Co Governance som ska testa nya former för samverkan i distriktet.
Ta del av programmet för Vattenrådens dag i Västerhavet

Flera samråd på gång inom vattenförvaltningen

Under 2017 och 2018 genomför vi flera olika samråd inom vattenförvaltningen. De första startar i november 2017.
Läs om kommande samråd inom vattenförvaltningen.

15 europeiska projekt
träffades i Helsingfors

Den 7-9 februari hölls en kickoff i Helsingfors för de 15 integrerade LIFE-projekten. På plats var det svenska projektet LIFE IP Rich Waters vars syfte är att genomföra åtgärdsprogrammet för vatten i Norra Östersjöns vattendistrikt.
Läs om mötet i Helsingfors och om LIFE IP Rich Waters

Bild på ett vattendrag med ett storskaligt vattenkraftverk i bakgrunden. Foto: Madelen Rytterstam

Vad är ett kraftigt modifierat vatten?
Vi reder ut begreppet

Har du stött på uttrycket kraftigt modifierat vatten, men känt att du inte riktigt har koll på vad det innebär? Här reder vi ut det som på vattenförvaltningsspråk förkortas KMV.
Läs om kraftigt modifierade vatten.

 

Effektiv förvaltning
av naturvårdsresurser

Intresset kring ekosystembaserad förvaltning har stort fokus just nu. Allt fler intresserar sig för förvaltning av naturresurser på ett långsiktigt och hållbart sätt. EkoPass har som mål att göra detta möjligt.
Läs om forskningsprojektet EkoPass

Logotypen för projektet 8-fjordar.

8-fjordar vill göra verkstad i vattnet

Går det att förbättra havsmiljön samtidigt som man ökar möjligheten till friluftsliv och utvecklar näringslivet? Det är frågor som projekt 8-fjordar försöker besvara. 8-fjordar är ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv. Här berättar Sara Ejvegård, miljöinformatör för 8-fjordar om projektet. 
Läs om projektet 8-fjordar.

 

Bild på ett småskaligt vattenkraftverk. Foto: Daniel Johansson

Extra pengar för tillsyn
av vattenverksamhet

Regeringen har gett länsstyrelserna extra pengar för arbetet med tillsyn av vattenverksamhet. Målet är att verksamheterna ska leva upp till dagens miljökrav och uppfylla kraven i vattendirektivet. Totalt har 20 miljoner kronor fördelats till landets länsstyrelser. I Västra Götalands län används de extra pengarna till att finansiera projektet ”Miljöanpassad tillsyn” som du kan läsa om hos Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

Deltagare på ett dialogmöte om framtida havsplaner. Foto: Misak Nalbandian

Dialog om framtida statliga havsplaner

Den 1 december presenterade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) tidiga utkast till de kommande statliga havsplanerna. Länsstyrelserna hjälper nu HaV att hämta in synpunkter på planutkasten från kommuner och regioner längs kusten. Under januari och februari arrangerades några större dialogmöten som följs upp med fler möten i ute i kustlänen. Reportage, presentationer och dokumentation från dialogmötena når du via HaV:s webbplats.

 

 

Har du fått nyhetsbrevet vidarebefordrat till dig?
Anmäl dig här så får du ett
personligt exemplar.

 

Sverige är indelat i fem vattendistrikt. En länsstyrelse i varje distrikt är utsedd till vattenmyndighet med övergripande ansvar för att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i vattendistriktet.
Om vattenmyndigheterna
Kontaktuppgifter till vattenmyndigheterna

 

 

Noterat

Bild på kamelen Törsten som är symbol för kampanjen Vattensmart

Idag den 22 mars firar vi Världsvattendagen!
Varje år den 22 mars uppmärksammas Värlsvattendagen världen över. Syftet är att lyfta vattenfrågor i alla dess former. Årets tema "Vatten och spillvatten" sätter fokus på hur avloppsvatten (spillvatten) kan bli en värdefull resurs i cirkulära ekonomier. Temat handlar också om hur viktigt det är med en säker hantering av avloppsvatten för människors hälsa och för friska ekosystem.

Tre filmer om vattenkraft
Älvräddarna, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna har tagit fram tre filmer om vattenkraft.

Nyfiken på länsstyrelsens fiskeutredningsgrupp?
Fiskutredningsgruppen arbetar nationellt på uppdrag av mark- och miljödomstolar och andra myndigheter med fiskerelaterade frågor kopplade till tillståndprövningar av vattenkraftverk, muddringar eller andra verksamheter som påverkar fiskbestånd. Fiskeutredningsgruppen är lokaliserad till länsstyrelserna i Norrbotten, Västra Götaland och Västernorrland.  

Dokumentation från Vatten Avlopp Kretslopp 16-18 mars
Nyfiken på vad som hände under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp den 16-18 mars? Titta in på konferensens webbplats.

Föreslå pristagare till vattenpriset Sjöstjärnan
Sjöstjärnan är ett pris för att uppmärksamma lokalt engagerat vattenvårdsarbete. Prissumman är 50 000 kronor. Vinnaren presenteras på Havs- och vattenforum. Vem tycker du ska vinna? Fram till den 14 april kan du skicka in ditt förslag till Havs- och vattenmyndigheten.

 

Publikationer

Förvaltningsplan 2016-2021 med tillhörande åtgärdsprogram

Slutrapport för projektet Peer review

 

Möten och seminarier

Workshop om hydromorfologi i kustvatten, 3-4 maj
Arrangör: Vattenmyndigheterna, projekt KustHyMo

Forum för klimat och kulturarv 2017, 3-4 maj
Arrangör: Riksantikvarieämbetet

Havs- och vattenforum 16-17 maj 
Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten

Vattenstämman 2017, 16-17 maj
Arrangör: Svenskt Vatten

Tillståndet i Miljön 2017, 18 maj
Arrangör: IVL

Miljömålsdagarna 30-31 maj
Arrangörer: Länsstyrelsen i Jämtlands län i samarbete med Naturvårdsverket, SKL, Svenskt näringsliv, Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen med flera¨.

FN-konferensen "The Ocean Conference", 5-9 juni, FNs högkvarter i New York.
Arrangör: Sveriges och Fijis regeringar samarrangerar konferensen. Havs- och vattenmyndigheten stödjer regeringskansliet i planering och genomförande.

 

Skicka gärna nyhetsbrevet vidare till andra du tror är intresserade av nyheter om den svenska vattenförvaltningen.
Klicka här för att skicka nyhetsbrevet vidare »
 
Har du tips eller synpunkter på nyhetsbrevet?
Kontakta oss gärna.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -