Webbversion

Nyhetsbrevet Vattenblänk från Vattenmyndigheterna
Nyhetsbrev från Sveriges vattenmyndigheter Nr 4, december 2016
Solnedgång över Göteborgs hamn. Foto: Maria Göranson

Nu har vi beslutade åtgärdsprogram

Nu är det klart! Vattendelegationerna i Sveriges fem vattendistrikt har beslutat om åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer för Sveriges vatten. Åtgärdsprogrammen är ändrade utifrån regeringens beslut i oktober i år. Därmed har Sverige politiskt förankrade åtgärdsprogram på högsta nationella nivå. Det sänder starka signaler om programmens betydelse för svenskt miljömålsarbete.

I och med besluten tar vattenförvaltningen klivet in i en ny fas. Nu gäller det att vi, ansvariga myndigheter och kommuner, ökar åtgärdstakten för att tillsammans värna vattnets värden. Därför är det extra glädjande att Sverige fått sitt första LIFE IP projekt inom vattenområdet. Den 1 januari 2017 startar LIFE IP Rich Waters som ska leda till att åtgärdsprogrammet för vatten genomförs. Även i våra grannländer finns nu beslutade åtgärdsprogram, och på vattenmyndigheternas nya webbplats kan du se att åtgärdsarbetet är i fokus. Om detta och mer kan du läsa i årets sista nummer av Vattenblänk.

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År önskar vi på vattenmyndigheterna!

 
 

Åtgärdsprogram för vatten
beslutade för 2016-2021

Vattendelegationerna i de fem vattendistrikten har fattat beslut om nya åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer för Sveriges vatten. Vattenförvaltningen går nu in i en ny fas, där ansvariga myndigheter och kommuner behöver se till att åtgärdstakten ökar.
Pressmeddelande om beslut av åtgärdsprogram

Bild på en sjö. Foto: Johan Sjöö

Krafttag kring åtgärder för bättre vatten

Norra Östersjöns Vattendistrikt blir centrum för Sveriges första LIFE IP projekt. Den 1 januari 2017 startar projektet LIFE IP Rich Waters som ska leda till att åtgärdsprogrammet för vatten genomförs.
- Det känns väldigt spännande att få vara en del av detta. LIFE IP Rich Waters blir Sveriges största LIFE-projekt, säger biträdande projektledare Åsa Erlandsson.
Läs om LIFE IP Rich Waters

Deltagare vid norsk vattenmiljökonferens. Foto: Josefin Levander

Inför ett ”vattenskäl” – norsk vattenmiljökonferens

Eftersom vattnet inte bryr sig om våra administrativa gränser och faktiskt även struntar i vilket land det rinner genom, samarbetar vattenmyndigheterna med Norge och Finland kring vattenförvaltningsfrågor. Med anledning av detta deltog vattenmyndigheterna på Norges nationella vattenmiljökonferens i Trondheim.
Läs om vattenmiljökonferensen

Bild med ordet web

Ny webbplats för vattenmyndigheterna 

Den 15 december sjösatte vi en ny version av vattenmyndigheterna.se. Vi hoppas att den nya webbplatsen ska bli ett ställe där du lätt kan hitta den information du söker.
Läs om vår nya webbplats

 

Deltagare tittar på fiskväg i Mölndalsån. Foto: Josefin Levander

Rapport från gemensamt distriktsmöte i oktober

Den 18 och 19 oktober hade länen i Västerhavet och Södra Östersjön ett gemensamt distriktsmöte i Göteborg. Presentationer om finansieringsfrågor blandades med gemensamma diskussioner om möjligheter och hantering av hinder för att genomföra åtgärder.
Läs om distriktsmötet i Göteborg

 

Representanter får genomgång av utkast till havsplan. Foto: Maria Göranson

Första skisserna till framtidens havsplaner

Den 1 december presenterade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, de första utkasten till havsplaner för Sveriges tre havsplanområden: Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken. Havsplanerna ska visa hur havet kan användas effektivt och hållbart, nu och framtiden. Under december 2016-april 2017 förs dialog med berörda myndigheter, kustkommuner, regionplaneorgan, intresse- och branschföreningar för att fånga in förbättringsförslag på skisserna inför samrådet som inleds i slutet av 2017.
Havsplaneringen har tydliga beröringspunkter med bland annat vatten- och havsförvaltning, kommunal översiktsplanering, sjöfart, fiske och näringslivsutveckling. HaVs nyhet om utkastet till havsplaner

 

 

Har du fått nyhetsbrevet vidarebefordrat till dig?
Anmäl dig här så får du ett
personligt exemplar.

 

Sverige är indelat i fem vattendistrikt. En länsstyrelse i varje distrikt är utsedd till vattenmyndighet med övergripande ansvar för att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i vattendistriktet.
Om vattenmyndigheterna
Kontaktuppgifter till vattenmyndigheterna

 

 

Noterat

Vattentjänstemän utsågs till årets Nissanambassadörer
Andreas Bäckstrand, Vattenmyndigheten Västerhavet och Fredrik Nilsson, fiskeutredningsgruppen på Länsstyrelsen i Västra Götaland utsågs av sportfiskeföreningen Nissans vänner till årets Nissanambassadörer.

Våtmarker och betesmarker viktiga för miljömålen
På uppdrag av regeringen har Jordbruksverket föreslagit ändringar av miljöåtgärder i nuvarande landsbygdsprogram. Ändringarna ska stärka möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv.

Stort intresse kring frågor kopplade till små avlopp
Den 29 november arrangeras en kunskapsdag kring små avlopp i Knivsta av Mälarens vattenvårdsförbund inom projektet Mälaren – en sjö för miljoner

 

Publikationer

Verktyg för bättre vatten - om miljökvalitetsnormer
Utgivare: Vattenmyndigheterna

Följder av Weserdomen i svensk rättstillämpning
Utgivare: Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
HaV har analyserat det nuvarande rättsläget i Sverige utifrån Weserdomen och aktuella svenska domar som berör miljökvalitetsnormer för vatten.

Miljögifter i ytvatten - klassificering av status
Utgivare: Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

 

Möten och seminarier

Uppstartsmöten för projektet Life IP Rich Waters
Tid: 12, 17, 19 januari
Plats: Västerås
Arrangör: Vattenmyndigheten i Norra Östersjön

Nationella konferensen Avlopp och Miljö 2017
Tid: 25-26 januari
Plats: Växjö
Arrangör: Svenskt Vatten

Seminarium och utbildning om bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden
Tid: 31 januari-1 februari
Plats: Malmö
Tid: 7-8 februari
Plats: Stockholm
Arrangörer: Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket

Miljöbalksdagarna 2017
Tid: 23-24 mars
Plats: Stockholm
Arrangör: Naturvårdsverket och Aktuell Hållbarhet

 

Skicka gärna nyhetsbrevet vidare till andra du tror är intresserade av nyheter om den svenska vattenförvaltningen.
Klicka här för att skicka nyhetsbrevet vidare »
 
Har du tips eller synpunkter på nyhetsbrevet?
Kontakta oss gärna.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -